Polityka Cookies

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021

Dare IT wykorzystuje pliki cookies na stronie www.dareit.io (i wszelkich subdomenach) ("Strona Internetowa"). Dare IT to DareIT Sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na podstawie prawa polskiego i wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000836947. Nasza siedziba mieści się w Lublinie, 20-883, ul. Tadeusza Szeligowskiego 8/88, Polska. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy@dareit.io.

Korzystając z Strona Internetowa, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie.

Nasza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie, w jaki sposób używamy plików cookie, w jaki sposób strony trzecie, z którymi współpracujemy, mogą używać plików cookie na Stronie Internetowej, wybory użytkownika dotyczące plików cookie oraz dalsze informacje na temat plików cookie.

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu wysyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika przez odwiedzaną stronę internetową. Plik cookie jest przechowywany w przeglądarce internetowej użytkownika i umożliwia Stronie Internetowej lub podmiotowi zewnętrznemu rozpoznanie użytkownika i ułatwienie kolejnej wizyty oraz zwiększenie użyteczności Strony Internetowej dla użytkownika. Pliki cookie mogą być trwałe lub sesyjne.

Korzystanie z plików cookie

Podczas korzystania i dostępu do Strona Internetowa możemy umieścić w przeglądarce internetowej użytkownika pewną liczbę plików cookie.

Używamy plików cookie w następujących celach: aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji Strona Internetowa, aby zapewnić analitykę, aby przechowywać preferencje użytkownika, aby umożliwić dostarczanie reklam, w tym reklam behawioralnych.

W Strona Internetowa używamy zarówno sesyjnych, jak i stałych plików cookie, a do obsługi Strona Internetowa wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie. Możemy używać podstawowych plików cookie do uwierzytelniania użytkowników i zapobiegania nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Możemy również używać innych plików cookie, w tym plików cookie do celów reklamowych i analitycznych.

Oprócz naszych własnych plików cookie, używamy również różnych plików cookie innych firm do raportowania statystyk użytkowania Strona Internetowa, dostarczania reklam w Strona Internetowa i za jej pośrednictwem itd. Należą do nich:
1. Google Analytics
2. Hotjar
3. Facebook Pixel

Twój wybór

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie lub poinstruować swoją przeglądarkę internetową, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie, odwiedź strony pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku usunięcia plików cookie lub odmowy ich akceptacji, możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji, które oferujemy, możesz nie być w stanie zapisać swoich preferencji, a niektóre z naszych stron mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

Więcej informacji na temat plików cookie

Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać na następujących stronach internetowych osób trzecich:
1. AllAboutCookies (http://www.allaboutcookies.org/)
2. Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/)

Zmiany w naszej Polityce Cookies

Dare IT zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Cookies w dowolnym momencie. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej Stronie Internetowej.