Cloud computing - jak rozpocząć karierę w branży przyszłości?

Czym jest Chmura?

Przetwarzanie w chmurze to metoda dostarczania zasobów i usług obliczeniowych przez Internet. Te zasoby i usługi mogą obejmować pamięć masową, serwery, bazy danych, aplikacje i oprogramowanie. Są one zwykle dostarczane przez duże firmy, takie jak Amazon, Microsoft i Google, i są dostępne dla użytkowników na żądanie, na zasadzie płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Umożliwia to firmom i osobom fizycznym dostęp do potrzebnych im zasobów komputerowych bez konieczności kupowania drogiego sprzętu i oprogramowania.

Istnieje kilka różnych rodzajów usług przetwarzania w chmurze, w tym:

 • Infrastructure as a Service (IaaS), czyli Infrastruktura jako usługa: ten typ usługi zapewnia użytkownikom zwirtualizowane zasoby obliczeniowe, takie jak serwery, pamięć masowa i sieć.
 • Platform as a Service (PaaS), czyli Platforma jako usługa: ten typ usługi zapewnia użytkownikom platformę do tworzenia i wdrażania aplikacji.
 • Software as a Service (SaaS), czyli oprogramowanie jako usługa: ten typ usługi zapewnia użytkownikom dostęp do aplikacji, takich jak poczta e-mail, zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i narzędzia do współpracy.

Oprócz powyższych rodzajów usług, istnieją również różne modele wdrażania rozwiązań w chmurze. Obejmują one:

 • Chmura publiczna - jest własnością zewnętrznego dostawcy i jest przez niego obsługiwana i jest dostępna publicznie.
 • Chmura prywatna -  jest własnością i jest obsługiwana przez jedną organizację i nie jest dostępna publicznie.
 • Chmura hybrydowa -  to połączenie chmur publicznych i prywatnych, umożliwiające organizacjom czerpanie korzyści z obu typów chmur.

Przetwarzanie w chmurze stało się popularne w ostatnich latach ze względu na swoją skalowalność, elastyczność i opłacalność. Umożliwia ono firmom skupienie się na swojej podstawowej działalności i innowacjach, a nie na zarządzaniu infrastrukturą IT. Ponadto umożliwia firmom dostęp do potrzebnych im zasobów komputerowych wtedy, gdy ich potrzebują, bez konieczności dużych inwestycji kapitałowych w sprzęt i oprogramowanie.

Czym zajmuje się Cloud Engineer?

Inżynier chmury jest odpowiedzialny za projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie infrastruktury i platform, które zasilają firmy. Współpracują oni z różnymi dostawcami chmury, takimi jak AWS, Azure i GCP, i są odpowiedzialni za konfigurowanie i utrzymywanie środowiska chmurowego, zapewniając jego bezpieczeństwo, niezawodność i skalowalność.

Niektóre z konkretnych zadań, za które może być odpowiedzialny inżynier chmury, obejmują:

 • Projektowanie i wdrażanie infrastruktury chmury: Obejmuje to konfigurowanie usług w chmurze, takich jak pamięć masowa, serwery, bazy danych i sieć.
 • Zarządzanie i monitorowanie środowisk chmurowych: Obejmuje to monitorowanie wydajności usług w chmurze, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów oraz wdrażanie środków bezpieczeństwa i zgodności.
 • Automatyzacja i optymalizacja środowisk w chmurze: Obejmuje to używanie narzędzi i skryptów do automatyzacji powtarzalnych zadań i optymalizowania wydajności usług w chmurze.
 • Zarządzanie aplikacjami i wdrażanie: Obejmuje to wdrażanie aplikacji i zarządzanie nimi na platformach w chmurze oraz zapewnianie ich płynnego działania.
 • Optymalizacja kosztów: obejmuje monitorowanie kosztów chmury i identyfikowanie sposobów na obniżenie kosztów i optymalizację wykorzystania zasobów chmury.
 • Współpraca z zespołami wielofunkcyjnymi: Obejmuje to współpracę z programistami, zespołami operacyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia, że ​​środowisko chmurowe spełnia potrzeby biznesowe.

Jakie umiejętności potrzebuje Cloud Engineer?

Aby rozpocząć karierę jako inżynier chmury, ważne jest zrozumienie podstaw przetwarzania w chmurze. Obejmuje to poznanie różnych typów usług w chmurze i dostawców, takich jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP). Niezbędne jest również zrozumienie różnych modeli wdrażania, takich jak chmury publiczne, prywatne i hybrydowe, a także różnych usług oferowanych przez każdego dostawcę.

Innym ważnym aspektem zostania inżynierem chmury jest dobre zrozumienie infrastruktury i technologii, które zasilają chmurę. Obejmuje to naukę o wirtualizacji, pamięci masowej, sieci i bezpieczeństwie. Ważne jest również, aby biegle posługiwać się jednym lub kilkoma językami programowania często używanymi w chmurze, takimi jak Python i Java czy Go, a także narzędziami, takimi jak Git czy Docker.

Oprócz umiejętności technicznych wymaganych do kariery jako inżynier chmury, ważne jest również solidne zrozumienie zarządzania projektami i zwinnych metodologii programowania. Pomoże Ci to skutecznie zarządzać projektami i dostarczać je na czas i w ramach budżetu.

Jak rozpocząć karierę w Cloudzie?

Patrząc na listę wymagań i umiejętności łatwo się przestraszyć. Najważniejsze to jednak po prostu zacząć.

Aby zdobyć umiejętności i doświadczenie potrzebne do rozpoczęcia kariery inżyniera chmury, możesz ukończyć studia licencjackie lub magisterskie w dziedzinie technicznej lub też zdobyć wiedzę poprzez kursy online, bootcampy i samodzielną naukę. Dostawcy chmury, tacy jak AWS, Azure i GCP, oferują również własne certyfikaty, które pozwalają sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w określonych obszarach oraz ich posiadanie zwiększy Twoje szanse na znalezienie pracy w tej dziedzinie.

Możesz dołączyć również do Dare IT Challange Cloud + Platform Engineer! To 9-tygodniowy kurs, podczas którego poznasz podstawy rozwiązań cloudowych, stworzysz swój pierwszy projekt w Chmurze oraz zdobędziesz wiedzę o narzędziach do zarządzania zasobami w Chmurze. Udział w kursie to również okazja do wygrania Twojego pierwszego stażu w branży!