Working together for an inclusive Europe


Dare IT i Fundusze Norweskie

Dare IT Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania w wysokości 827 235 PLN otrzymanego z Funduszy Norweskich w ramach umowy UWP-NORW.19.01.04-06-0040/20-00 na realizację projektu "Kompleksowa platforma cyfrowa wspierająca zmianę ścieżki kariery zawodowej na branżę wysokich technologii". Celem projektu jest opracowanie nowego cyfrowego produktu (platformy Dare IT) i wdrożenie go do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Platforma wspiera naszą grupę docelową (członków Dare IT) w procesie znalezienia pierwszej pracy w branży IT i poprzez tworzoną społeczność integrację i współpracę w branży.

Fundusze EOG i Fundusze Norweskie

Fundusze EOG i Fundusze Norweskie (EEA and Norway Grants) reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Oficjalna strona projektu Norway Grants: www.norwaygrants.org
Oficjalna strona projektu EEA Grants: www.eeagrants.org


Partnerstwo z SHE Community z Norwegii

SHE Community organizuje wydarzenia, konferencje, programy studyjne oraz świadczy usługi konsultingowe dla partnerów biznesowych. Głównym celem firmy jest motywowanie do różnorodności i inspirowanie do równości, a także niwelowanie różnic między płciami w kontekście zatrudnienia. Jako partner projektu, dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu, SHE Community konsultuje się z nami w kwestiach związanych z opracowaniem wersji beta platformy Dare IT, pilotażem wersji beta, opracowaniem ostatecznej wersji platformy oraz budowaniem partnerstwa i sieci interesariuszy wokół projektu. www.shecommunity.com

Działania informacyjne & promocyjne

Osoby odpowiedzialne:
Natalie Pilling - Członek Zarządu
natalie.pilling@dareit.io