Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej


Dare IT i Fundusze Norweskie

Dare IT Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania w wysokości 827 235 PLN otrzymanego z Funduszy Norweskich w ramach umowy UWP-NORW.19.01.04-06-0040/20-00 na realizację projektu "Kompleksowa platforma cyfrowa wspierająca zmianę ścieżki kariery zawodowej na branżę wysokich technologii". Celem projektu jest opracowanie nowego cyfrowego produktu (platformy Dare IT) i wdrożenie go do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Platforma wspiera naszą grupę docelową (członków Dare IT) w procesie znalezienia pierwszej pracy w branży IT i poprzez tworzoną społeczność integrację i współpracę w branży.

Fundusze EOG i Fundusze Norweskie

Fundusze EOG i Fundusze Norweskie (EEA and Norway Grants) reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Oficjalna strona projektu Norway Grants: www.norwaygrants.org
Oficjalna strona projektu EEA Grants: www.eeagrants.org


Partnerstwo z SHE Community z Norwegii

SHE Community organizuje wydarzenia, konferencje, programy studyjne oraz świadczy usługi konsultingowe dla partnerów biznesowych. Głównym celem firmy jest motywowanie do różnorodności i inspirowanie do równości, a także niwelowanie różnic między płciami w kontekście zatrudnienia. Jako partner projektu, dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu, SHE Community konsultuje się z nami w kwestiach związanych z opracowaniem wersji beta platformy Dare IT, pilotażem wersji beta, opracowaniem ostatecznej wersji platformy oraz budowaniem partnerstwa i sieci interesariuszy wokół projektu. www.shecommunity.com

Działania informacyjne & promocyjne

Osoby odpowiedzialne:
Natalie Pilling - Członek Zarządu
natalie.pilling@dareit.io

Aktualności

Update projektu - 08.06.2023

✨ Z sukcesem zakończyliśmy współpracę z SWPS Innowacje Uniwersytet SWPS,

✨ Z sukcesem zakończyliśmy współpracę z SHE Community z Norwegii,

✨ Uruchomiłyśmy nowe kursy w ramach Dare IT Challenge na ścieżkach Design i Frontend Development,

✨ Sfinalizowałyśmy wersję beta platformy Dare IT oraz kontynuujemy prace nad jej ulepszeniem w oparciu o Wasze opinie,

✨ i wiele więcej!

Pełna aktualizacja jest dostępna tutaj.

Rekrutacja do programu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem SWPS

Gotowy jest już bezpłatny 6-tygodniowy kurs budowania własnej efektywności, który przygotowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem SWPS.

✍ Dołącz do kursu TUTAJ

🗓 Zapisy trwają do 01.02.

Dołącz do kursu i poznaj narzędzia, które pomogą Ci radzić sobie z wyzwaniami i stresem podczas zmiany ścieżki kariery!

Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem SWPS

Z wielką przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z SWPS Innowacje Uniwersytet SWPS 🤝

Celem naszej współpracy jest opracowanie programu, który zwiększy poczucie własnej skuteczności jego uczestniczek i uczestników, i tym samym pomoże im w zmianie zawodowej.

Program rozpocznie się w styczniu.

Update projektu - 24.09.2022

Sprawdź, jak idą prace nad naszym projektem. Co osiągnęłyśmy?

✨ Rozpoczęłyśmy współpracę z SHE Community z Norwegii,
✨ wprowadziłyśmy ulepszenia do treści zadań i platformy Dare IT Challenge,
✨ uruchomiłyśmy nową stronę internetową Dare IT Challenge (sprawdźcie ją - challenges.dareit.io),
✨ przygotowałyśmy wszystko do startu kolejnych edycji Dare IT Challange w październiku (stay tuned!),
✨ i wiele więcej.

Dare IT dofinansowane przez Fundusze Norweskie

Otrzymaliśmy dotację z Funduszy Norweskich w wysokości 827.350 zł na realizację projektu ‘Kompleksowa platforma cyfrowa wspierająca zmianę ścieżki kariery zawodowej na branżę wysokich technologii’. Cieszymy się, że możemy podzielić się tą wiadomością, ponieważ dotacja pozwala nam budować i rozwijać naszą platformę Dare IT Challenges, oferującą kompleksowe wsparcie w zmianie kariery zawodowej na branżę IT. Jest to znacząca pomoc w osiągnięciu naszego celu, jakim jest wsparcie 1 miliona kobiet w zdobyciu pierwszej pracy w IT.