Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021

W Dare IT rozumiemy wartość Twojej prywatności i staramy się ją chronić zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz naszą dobrą wolą.

My, Dare IT, gromadzimy Twoje dane osobowe na stronie www.dareit.io (i wszelkich subdomenach) ("Strona Internetowa"). Korzystając ze Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na naszą Politykę Prywatności.

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia, kto kontroluje i może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie i jak je wykorzystujemy. Oświadczenie to obejmuje również naszą Politykę Cookies.

O Dare IT

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dare IT. Dare IT to organizacja, która wspiera kobiety w znalezieniu pierwszej pracy w IT, a firmy w zatrudnianiu większej liczby kobiet w swoich organizacjach.

Jesteśmy zarejestrowani jako DareIT Sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na podstawie prawa polskiego i wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON: 0000836947, NIP: PL7123401154. Nasza siedziba mieści się w Lublinie, 20-883, ul. Tadeusza Szeligowskiego 8/88, Polska.

Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy@dareit.io.

Twoje dane osobowe

Gdy korzystasz z któregokolwiek z naszych formularzy kontaktowych, zgłoszeniowych lub zapisu (w domenie www.dareit.io i subdomenach), zawsze zbieramy Twój e-mail i imię. Czasami prosimy Cię o podanie numeru telefonu, wieku, zawodu i innych szczegółów. Zawsze przechowujemy te dane po ich podaniu.

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody w celu:
1. rekrutacji uczestników do programu mentoringowego Dare IT;
2. realizacji bieżącej edycji programu;
3. realizacji przyszłych edycji programu;
4. wysyłania do Ciebie Newslettera Dare IT;
5. informowania Cię o bieżących inicjatywach Dare IT.

Stosujemy szereg środków bezpieczeństwa w celu zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Dostęp do Twoich danych osobowych ma ograniczona liczba osób.

Twoje dane są przechowywane w naszej bazie danych kontaktowych bezterminowo. Zawsze możesz poprosić o ich usunięcie poprzez adres privacy@dareit.io.

Twoje prawa

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych - możesz to zrobić wysyłając e-mail na adres privacy@dareit.io.

Twoje dane zostaną usunięte, jeśli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania lub gdy stwierdzimy, że Twoje dane stały się nieaktualne lub nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane (np. gdy przestaniesz wyrażać chęć uczestnictwa w naszych przyszłych edycjach).

Dare IT nie udostępnia Twoich danych innym podmiotom, aczkolwiek w pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom (w szczególności policji lub prokuraturze), jeżeli takie żądanie zostanie do nas skierowane, o ile istnieje podstawa prawna do udostępnienia takich danych (np. nakaz sądowy).

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim jest ono oparte na prawnie uzasadnionym interesie;
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby zamówić którekolwiek z powyższych rozwiązań, prosimy o kontakt pod adresem privacy@dareit.io. Zobowiązujemy się do realizacji Państwa praw.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Dare IT zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej Stronie Internetowej.