It’s a match! O tym, jak mentees DareIT wspierają ngosy z Nepalu i Ukrainy

Z jednej strony mentees Programu Mentoringowego DareIT - kobiety na drodze do zdobycia pierwszej pracy w branży IT, budujące swoje kompetencje i portfolio. Z drugiej organizacje pozarządowe szukające - za pośrednictwem Tech To The Rescue - zespołów technologicznych, które pomogą im zbudować produkty cyfrowe. Co za match! W szóstej edycji Programu, dzięki współpracy DareIT i Tech To The Rescue, sześć zespołów mentees - ponad 20 kobiet - realizuje projekty dla NGOsów z różnych krajów świata - od Nepalu przez Filipiny po Ukrainę. 

NGOsy są bardzo otwarte na współpracę i wspieranie młodych talentów. Wiele z nich współpracę z przebranżawiającymi się (w większości) kobietami odbiera jako dodatkową korzyść. 

It was fantastic meeting the entire DareIT team [mentees - AM] – what a powerhouse of women! As a graduate of an all-girls school here in the Philippines, I especially appreciate the women empowerment on this team. It feels like perfect timing, especially with Women's Month! - Claire Miguel, REAL Life Foundation, Filipiny.

Mentees dostarczają produkt, który usprawni działania NGOsu, a jednocześnie mogą szlifować swoje umiejętności - zarówno w obszarze prowadzenia badań i projektowania (design), programowania, testowania, jak i zarządzania produktem i zespołem. Dyskusje są bardzo otwarte i wspierające, co sprzyja efektywnej współpracy. Obie strony do różnic kulturowych czy różnic czasu podchodzą z empatią, a poziom samoorganizacji, motywacji i zaangażowania mentees w projekt oraz ich odpowiedzialności za działanie jest imponujący. Nie bez znaczenia są tutaj ich doświadczenia z poprzednich miejsc pracy i wyniesiona stamtąd między innymi umiejętność współpracy. Proces matchowania i rozpoczynania współpracy, który prowadziła Natalia Gruszczyńska-Dziewulska z Tech To The Rescue, dał nam możliwość obserwacji rozwoju grup, które stopniowo - i zauważalnie - zyskiwały pewność siebie i umiejętności organizacyjne.

Udział w programie przerósł moje najśmielsze oczekiwania! Korzyści jakie otrzymałam, zahaczają zarówno o obszary techniczne, jak i o umiejętności miękkie. [...] Nie spodziewałam się, że rozpocznę również pracę nad projektem non-profit dla organizacji z Nepalu, a na dodatek z piękną misją - od kobiet dla kobiet - Zuzanna Jureczko, Mentee UX Design.

W kwietniu 2024 roku, kiedy powstał ten tekst, sześć zespołów jest w trakcie realizacji sześciu projektów. Bieżące monitorowanie i ocena wyników prac pozwoli nam zrozumieć, jakie korzyści przynosi taki model współpracy w dłuższej perspektywie czasowej. Będziemy także mogli sprawdzić, czy efekty te są trwałe i w jaki sposób współpraca DareIT oraz Tech To The Rescue może być kontynuowana 💪Jej wartość tkwi nie tylko w tworzeniu konkretnych produktów, ale także w budowaniu zaufania, wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego uczestniczek oraz promowaniu równości płci i różnorodności w pracy. Organizacje pozarządowe zyskują nowe możliwości wsparcia, a młode profesjonalistki zdobywają cenne doświadczenie.