Jak przygotować list motywacyjny?

W poprzednim artykule z serii rekrutacyjnej skupiliśmy naszą uwagę na poprawnym przygotowaniu CV, które będzie wyróżniało się wśród innych kandydatów_ek i zagwarantuje nam przejście do kolejnego etapu rekrutacyjnego. Tym razem chciałabym poświęcić czas na omówienie nieco zapomnianego już krewnego życiorysu, czyli listu motywacyjnego.

W przeważającej liczbie przypadków potencjalny pracodawca będzie wymagał od nas jedynie przesłania swojego CV oraz wypełnienia formularza aplikacyjnego. Może się jednak zdarzyć, że będzie oczekiwał listu motywacyjnego, który ma na celu uwypuklenie Waszych motywacji związanych z zdobyciem pracy, o którą się staracie. Nie jest to jedyna okoliczność, w której umiejętność przygotowania tego rodzaju dokumentu okaże się wam przydatna. W końcu w liście motywacyjnym zawieramy motywację związane z naszym życiem zawodowym, a to temat, który prędzej czy później wypłynie na rozmowie rekrutacyjnej. Przygotowanie listu może okazać się pomocne w trakcie bezpośrednich rozmów o pracę, gdzie rekruterzy, jak i potencjalny zespół będą chcieli poznać Was lepiej i zadadzą podobne pytania. Dodatkowo, niektóre formularze aplikacyjne wymagają Waszego uzasadnienia, dlaczego staracie się o to stanowisko, a więc niezależnie od sytuacji i formy procesu rekrutacyjnego, list motywacyjny może okazać się przydatną formą do lepszego przygotowania do każdego etapu rekrutacji.

Nie oznacza to jednak, że jesteście zobowiązani wysyłać list motywacyjny w każdym procesie. Jeżeli organizacja nie oczekuje tego od Was – nie musicie się tym martwić ani zajmować. Wystarczy wtedy jedynie przygotować sobie coś na wzór draftu, z którego będziecie mogli korzystać np. Uzasadniając motywacje w formularzu rekrutacyjnym.

Podobnie jak w przypadku curriculum vitae, list motywacyjny musi spełniać kilka warunków. Dokument ten pozwala na profesjonalne przedstawienie się potencjalnemu pracodawcy oraz zachęcenie go do zapoznania się z Waszą aplikacją.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to list, należy więc postępować zgodnie z zasadami dla wszystkich listów formalnych: umieszczenie danych kontaktowych swoich i firmy, użycie zwrotu Szanowna Pani/Szanowny Panie. Warto również dodać sformułowanie, które będzie odnosiło się do naszego CV. Pamiętajmy jednak, że o ile należy zachować profesjonalny charakter treści, nadmierne sformalizowanie tekstu również nie jest wskazane, dlatego to tak ważne, aby dostosować list indywidualnie do każdego pracodawcy.

W liście motywacyjnym powinno znaleźć się przede wszystkim wyrażenie zainteresowania pracą na stanowisku X oraz wyjaśnienie, skąd ta motywacja wynika. Powinnyśmy zawrzeć krótki opis o sobie i czym aktualnie się zajmujemy,oraz pokrótce uwzględnić cechy i umiejętności kluczowe w pracy na stanowisku, o które się ubiegamy. Istotne jest jednak to, aby unikać powtarzania informacji, które bez problemu można znaleźć w CV. Zamiast wyszczególnienia każdego stanowiska, na jakim pracowaliśmy, warto przedstawić przykłady oraz szkolenia, które udowodnią, że będziecie w stanie poprawnie wykonywać swoje obowiązki w nowej pracy. Możemy się odnosić do firm, w jakich pracowaliśmy czy dodatkowych aktywności, będących potwierdzeniem zdobytego przez nas doświadczenia.

List motywacyjny podsumowujemy stwierdzeniem, które pokłada nadzieję, że wspomniane przez nas aspekty są dowodem na to, jak cennym pracownikiem możemy się stać dla organizacji oraz że nasza kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie. Należy pamiętać o formalnym zakończeniu listu, np. używając zwrotu Z wyrazami szacunku, <imię i nazwisko>.

Przed wysłaniem gotowego dokumentu, nie zapomnijcie sprawdzić pisowni i ortografii. Warto podzielić również tekst na akapity tak, aby był czytelny i bardziej zrozumiały oraz użyć schludnej czcionki.

I tak o to, mając już wszystkie przydatne i niezbędne nam dokumenty, docieramy do etapu, który jest najistotniejszy – rozmowy oko w oko z przedstawicielem organizacji, w której ubiegamy się o pracę. O tym, jak wypaść dobrze na spotkaniu oraz jak przygotować się do odpowiedzi na każde możliwe pytanie, opowiem już wkrótce.