Mentees spojrzały na zadanie out of the box. Doświadczenia realizacji projektu w SYZYGY Warsaw

W piątej edycji Programu Mentoringowego DareIT mentorki SYZYGY Warsaw z czterech różnych ścieżek: Project Management, UX Design, UI Design oraz Frontend Development dostrzegły w różnorodności kompetencji swoich mentees szansę na zrobienie z nimi projektu specjalnego odpowiadającego na wyzwanie firmy. Współpraca nad nim była nie tylko możliwością dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale także szansą na wspólne kreowanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijanie umiejętności zarówno mentorek, jak i mentees. Ten pionierski pomysł zespołu SYZYGY Warsaw zainspirował w kolejnej edycji Programu dodatkowe działania pozwalające mentees zdobywać praktyczne doświadczenie.

Zadanie dla mentees polegało na usprawnieniu realizowanej co roku w firmie inicjatywy “Dzięki za coś”. Życzenia zbierane są online i później drukowane, a odpowiedzialny za to Mariusz Flisiński został Product Ownerem w projekcie. Zadaniem zespołu złożonego z czterech mentees ze ścieżek: Project Management, UX Design, UI Design oraz Frontend Development było opracowanie koncepcji i jej wycena, a później prezentacja rozwiązania przed zespołem SYZYGY Warsaw.

Zakres projektu

Mentees otrzymały od zespół SYZYGY Warsaw brief zawierający oczekiwania co do zakresu oferty, którą miały zaprezentować kilka tygodni później:

  • rozpisane technologie (frontend)
  • przykładowe screeny (UI)
  • user flow
  • metody zarządzania / sposób pracy.

Określał także czas, w którym mentees mogły przesyłać pytania i kiedy otrzymywały odpowiedzi - wszystko jak najbardziej zbliżone do pracy nad rzeczywistym produktem.

Pierwszym zauważalnym elementem współpracy było profesjonalne podejście mentees do projektu. Mimo różnorodności kompetencji, z jakimi przyszły do programu, szybko zintegrowały się w zespole i skutecznie pracowały nad realizacją briefu. Już na początku projektu wykazały chęć i gotowość do angażowania się w zadania, zadając istotne pytania i aktywnie uczestnicząc w procesie.

Oddałyśmy władzę w ręce mentees. Powiedziałyśmy im, że to od nich zależy jak się zorganizują, ile czasu chcą na to poświęcić. Przekazałyśmy im, że jesteśmy do ich dyspozycji, jeżeli mają jakiekolwiek pytania, ale cała organizacja pozostaje w ich rękach. Byłyśmy dumne i pełne podziwu, że one faktycznie same się zorganizowały - Aneta Węsławska, mentorka UI Design.

Rola mentorek i Product Ownera

Istotną rolę w procesie odegrały mentorki oraz Product Owner, który był dostępny dla mentees w razie pytań i w ten sposób wspierał je w realizacji zadania. Mentorka na ścieżce Project Management wspierała swoją mentee w ustrukturyzowaniu i organizacji pracy zespołu. Mentees wzięły jednak odpowiedzialność za projekt i jeśli przychodziły z pytaniami, to wtedy, kiedy wyczerpały inne możliwości rozwiązania problemu.

Od początku chciałyśmy, żeby mentees doświadczyły, że nigdy nie jesteś sama w projekcie, tylko że trzeba się dostosowywać do innych osób. Już samo ustalenie spotkań i dogadywanie się, kiedy kto ma czas, chodzenie na kompromisy i ustawianie swoich granic (mam tylko tyle czasu na to spotkanie) to też jest lekcja. Jedna z mentees powiedziała później, że to dla niej było świetne doświadczenie i lekcja, żeby zobaczyć, jak faktycznie buduje się zespół i ile jest pracy na zapleczu - Małgorzata Dolińska-Amrozik, mentorka UX Design

Wpływ na procesy mentoringowe

Praca nad projektem pozytywnie wpłynęła na procesy mentoringowe, otwierając nowe możliwości wsparcia oraz wymiany wiedzy pomiędzy mentorkami a mentees. Jedna z ekspertek podkreślała, że realizacja projektu dała mentee szansę na zadawanie konkretnych pytań podczas sesji, co było kluczowe dla rozwoju jej kompetencji. Mentorki mogły obserwować postępy mentees, udzielać im wskazówek i feedbacku, co wzbogaciło proces mentoringowy.

W momencie, kiedy zaczynamy robić coś razem, zaczynam rozumieć, jak ta osoba myśli i skąd to przyszło - Małgorzata Dolińska-Amrozik, mentorka UX Design
[...] dyskutowałyśmy o tym, co ona przygotowuje [...]. To nie było tak, że patrzyłam na projekty, które zrobiła dawno temu, których backgroundu nie znałam. Byłam w stanie dawać jej bardziej trafne uwagi przez to, że bardzo dobrze znałam ten background - Aneta Węsławska, mentorka UI Design.

Podsumowanie i perspektywy

Projekt zakończył się spotkaniem ofertowym, na które mentees przygotowały prezentację i omówiły swoją ofertę. Ostatnim punktem było wspólne spotkanie retrospektywne, poprowadzone przez Scrum Masterkę z SYZYGY Warsaw, która chciała pokazać, jak wygląda scrumowa ceremonia, jaką jest retro. To była przestrzeń dla mentees na podsumowanie, co im poszło dobrze a nad czym powinny popracować. Uczestniczki wyraziły także wdzięczność i podziękowały siebie nawzajem za to, co im się udało osiągnąć.

Współpraca z mentees nad projektem okazała się więc nie tylko korzystna, ale również inspirująca i motywująca dla wszystkich zaangażowanych stron. Dzięki profesjonalizmowi mentees oraz wsparciu mentorek, możliwe było stworzenie oferty konkretnego produktu oraz wzrost kompetencji i doświadczenia wszystkich osób uczestniczących w projekcie. Jak podsumowała Aneta Węslawsjka: Byłam bardzo dumna z mojej mentee, która nigdy nie pracowała w takim teamie, w takim projekcie, jak świetnie sobie poradziła - ona i jej koleżanki.

Jako SYZYGY dostaliśmy świeże spojrzenie osób, które właściwie są niczym nieograniczone (poza doświadczeniem). Nie są ograniczone przekonaniami, że tak się nie robi, tak nie wolno. Mając otwartą głowę i nie mając dużego doświadczenia, po prostu pytały albo robiły. Nie stopowało ich właściwie nic i to fajnie się oglądało i fajnie się tego słuchało bo to też nam otwierało nowe perpektywy. Ktoś na zadanie spojrzał out of the box - Mariusz Flisiński, Product Owner w projekcie.

W realizację zaangażowane były:

Małgorzata Dolińska-Amrozik, UX/UI Designer w SYZYGY Warsaw, mentorka UX Design

Aneta Węsławska, UX/UI Designer w SYZYGY Warsaw, mentorka UI Design

Agata Kuich, IT Client Partner w SYZYGY Warsawmentorka IT Project Management

Agnieszka Głuchowicz, front-end developer w SYZYGY Warsaw, mentorka Frontend Development

Mariusz Flisiński, Product Designer w SYZYGY Warsaw

Dorota Świątek, Diversity, Equity & Inclusion Partner w SYZYGY Warsaw

Joanna Kaminska, mentee UX Design

Marta Puchalska, mentee UI Design

Anna Konradi, mentee IT Project Management

Sabina Rusielik, mentee Frontend Development