Nauka odpuszczania – jak nie chcieć bardziej niż mentee?

Mentoring to relacja opierająca się na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu. Mentorka powinna wspierać swoją podopieczną w rozwoju, ale jednocześnie tworzyć bezpieczne miejsce do popełniania błędów i samodzielnego podejmowania decyzji. Kluczowe jest, aby mentorka nie chciała więcej niż jej podopieczna. Właściwie prowadzony proces mentoringowy przyspiesza karierę i rozwój umiejętności zawodowych młodych profesjonalistek. Pomimo to, zarówno mentorki, jak i ich mentees, często popadają w pułapkę obsesyjnego dążenia do doskonałości. W tym miejscu przydaje się umiejętność odpuszczania - akceptacji błędów i niepowodzeń - jako naturalnej części procesu rozwoju.

Podczas mentorowania w obszarze IT, mentorka staje przed wyzwaniem zbalansowania swojego zaangażowania i aspiracji podopiecznej. Wydaje się to sprzeczne - przecież pragniemy pomóc tej osobie rozwinąć swoje umiejętności. Ale co, jeśli za mocno pragniemy jej postępów? Czy nadmierne zaangażowanie może przynieść więcej szkód niż korzyści? Tak, na pewno. Mentorowanie nie polega na narzucaniu własnego tempa i celów podopiecznej.

Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na indywidualne tempo nauki. Podopieczna musi mieć dostateczną przestrzeń do eksperymentowania i popełniania błędów. Jeśli jako mentorka pragniesz postępu szybciej niż twoja protegowana, możesz nieświadomie narzucić niezdrowy poziom stresu, który z kolei może prowadzić do blokad i ograniczać kreatywność. Sztuka polega na znalezieniu równowagi między zachęcaniem do rozwoju a pozostawieniem odpowiedniej swobody. Unikaj narzucania swoich oczekiwań i pamiętaj, że każda osoba uczy się w swoim tempie. Szanuj przestrzeń mentee i upewnij się, że jesteście na tej samej stronie. Przyszłość powinna być planem wypracowanym wspólnie. Budowanie relacji opartej na zaufaniu i respektowaniu przestrzeni drugiej osoby jest kluczowe dla skutecznego mentorowania.

Pamiętasz, kiedy to Ty - a nie Twoja podopieczna - zaczęłaś ustalać terminy spotkań lub przypominać o zadaniach? Może to być oznaka, że jesteś zbyt zaangażowana. Oto kilka pytań, które warto zadać sobie i swojej mentee, aby sprawdzić czy tak samo rozumiecie swoje role i odpowiedzialności:

 • Kto decyduje o terminach naszych spotkań?
 • Kto zwykle przypomina o zadaniach do wykonania?
 • Czy czujemy obie, że mamy równy udział w procesie decyzyjnym?

Unikaj tego, abyś to Ty, jako mentorka, decydowała o tych kwestiach. Zawsze włączaj mentee do tych decyzji. 

Pamiętaj, że celem powinno być to, co mentee pragnie osiągnąć. Jeśli Ty, jako mentorka, zbytnio pragniesz osiągnięcia określonego celu, możesz pominąć istotny etap – wypracowanie go razem z mentee. Ważna jest kontrola Twojej podopiecznej nad kierunkiem jej rozwoju. Kluczowe jest odpowiednie uzgodnienie celów – realistycznych, dostosowanych do jej możliwości i aspiracji.

Chęć nadmiernego zaangażowania ze strony mentorki może przybierać wiele postaci. Oto kilka przykładów, które mogą sugerować, że  pragniesz za bardzo:

 • Nadmierna kontrola
 • Niezadowolenie z postępów
 • Niewłaściwe oczekiwania

Naprawdę dobra mentorka ma świadomość, że jej rola polega na wsparciu, a nie na prowadzeniu. Jeżeli zauważasz u siebie którykolwiek z powyższych sygnałów, może to oznaczać, że pragniesz za bardzo. Nauka odpuszczania to jedna z najważniejszych lekcji dla mentorki. Więcej nie zawsze oznacza lepiej. Zbyt duża presja i zaangażowanie może prowadzić do negatywnego stresu, a w efekcie do hamowania rozwoju mentee. Twoim zadaniem jest inspirować, motywować, ale zawsze pamiętać, że rozwój to przede wszystkim proces mentee.

Rozważanie pewnych aspektów relacji mentoringowej i regularna wymiana uwag z mentee jest kluczowa. Oto cztery pytania, które jako mentorka możesz sobie zadać, sprawdzając, czy jesteściena tej samej stronie:

 • Czy mam jasne wyobrażenie o celach, które mentee chce osiągnąć? 
 • Czy moje oczekiwania wobec mentee są realistyczne? 
 • Czy daję mentee wystarczająco dużo przestrzeni na samodzielne podejmowanie decyzji i proces nauki? 
 • Czy jestem otwarta na feedback od mentee? 

Pamiętając, że otwarta komunikacja jest kluczowa, regularne powracanie do tych pytań i dyskusja tych kwestii z mentee pomagą Wam utrzymać klarowną i efektywną relację.

Odpuszczanie w kontekście mentorowania oznacza zdolność do akceptacji niepowodzeń i niedoskonałości jako naturalnej części procesu nauki i rozwoju. To nie oznacza rezygnacji z celów, ale elastyczne podejścia do ich realizacji. Akceptacja faktu, że nie zawsze trzeba być najlepszą, że błędy są okazją do nauki, a porażki do wzrostu, może przyczynić się do bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego rozwoju zawodowego.

Korzyści płynące z nauki odpuszczania:

 • Rozwój elastyczności: Dostosowanie się do zmian i sytuacji niesie ze sobą większą zdolność do radzenia sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami.
 • Przyspieszenie procesu nauki: Akceptując błędy, szybciej zrozumiemy, dlaczego coś poszło nie tak i jak możemy to poprawić.
 • Zdrowy balans życia zawodowego: Umiarkowane dążenie do celów zapobiega wypaleniu zawodowemu i umożliwia znalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 • Zwiększenie kreatywności: Pozwala na eksperymentowanie z różnymi rozwiązaniami i myślenie poza utartymi ścieżkami.

W mentorowaniu najważniejsza jest prawdopodobnie cierpliwość. Pamiętaj, że każda z nas ma swoje tempo i nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Ale często właśnie te nieplanowane, kręte ścieżki prowadzą do największego rozwoju. Bądź otwarta, elastyczna i zawsze dostępna, ale pamiętaj, aby nauczyć się odpuszczać.

Możemy stwierdzić, że skuteczne mentorowanie polega na umiejętnym balansowaniu między motywacją a wiedzą, cierpliwością a ambicją. Nie jest to proste, ale jest to na pewno kluczowe dla sukcesu każdego procesu mentoringowego, zwłaszcza w obszarze tak dynamicznym jak IT. W końcu, mentorowanie to nie wyścig, to podróż, której celem jest rozwój - zarówno mentee, jak i mentorki.

Nataliya Pasichnyk jest Engineering Managerem w firmie Netflix, posiada ponad sześcioletnie w pracy z technologiami frontendowymi. Obecnie kieruje zespołem inżynierów, wspierając ich rozwój i pomagając zespołowi w dostarczaniu świetnych funkcjonalności. Jest Ambasadorką Women Techmakers i mentorem dla osób, które zaczynają swoją karierę w branży IT. Uwielbia dzielić się wiedzą i wspierać innych w ich rozwoju, co uważa za świetny sposób na samorozwój. W wolnym czasie dużo czyta, trenuje pilates i uczy się śpiewu.

No items found.