Regulamin Użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021

Niniejsze Regulamin Użytkowania dotyczą strony internetowej dareit.io, jej subdomen (np. mentoring.dareit.io) oraz wersji mobilnych ("Strona Internetowa"). Strona Internetowa jest udostępniana przez DareIT Sp. z o. o. ("Dare IT") z siedzibą przy ul. Tadeusza Szeligowskiego 8/88, 20-883 Lublin, Polska, i wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON: 0000836947, NIP: PL7123401154. Decydując się na korzystanie z Strony Internetowej, użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin Użytkowania i zgadza się na jego przestrzeganie.

Strona Internetowa służy do dostarczania użytkownikowi informacji o naszej działalności i usługach oraz do umożliwienia:
1. kontaktu pomiędzy Dare IT a użytkownikiem za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie Internetowej (np. newsletter);
2. zgłoszenie do programu mentoringowego;
3. zapisanie się do wspierania Dare IT;
4. dostęp do materiałów, np. Dare IT blog.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Strony Internetowej są następujące:
1. połączenie z siecią Internetową;
2. najbardziej aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików cookies oraz Java Script: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari.

Włączenie obsługi plików cookies pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości korzystania z Strony Internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania (ale nie modyfikowania) treści zawartych na Stronie Internetowej, pod warunkiem, że takie wykorzystanie jest przeznaczone wyłącznie do celów niekomercyjnych.

Strona Internetowa i jej zawartość są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego nie jesteś upoważniony do kopiowania lub używania w jakiejkolwiek formie jakiegokolwiek oprogramowania lub technologii zawartej lub opisanej na tej Strona Internetowa. Zabrania się wykorzystywania Strony Internetowej do celów niezgodnych z prawem lub dostarczania za jej pośrednictwem treści niezgodnych z prawem.

Za pośrednictwem Strony Internetowej użytkownik ma możliwość łączenia się z innymi stronami internetowymi, które nie są kontrolowane przez Dare IT. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Zamieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji lub poparcia dla poglądów wyrażanych w tych stronach internetowych.

Nie gwarantujemy, że Strona Internetowa będzie w pełni dokładna, kompatybilna, bezpieczna, wolna od błędów lub wirusów. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub karne szkody lub jakiekolwiek inne szkody, czy to w ramach działań wynikających z umowy, ustawy, czynu niedozwolonego (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania) lub w inny sposób, odnoszące się do lub wynikające z korzystania z Strony Internetowej, nawet jeśli wiedzieliśmy lub powinniśmy wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą funkcjonowania Serwisu, możesz to zrobić wysyłając do nas e-mail na adres: hello@dareit.io. Odpowiemy na Twoją skargę w ciągu 30 dni roboczych.

Możemy zmienić niniejszy Regulamin Użytkowania w dowolnym momencie według własnego uznania, publikując zmieniony Regulamin Użytkowania na Stronie Internetowej. Takie zmiany będą skuteczne i wiążące dla użytkownika po ich opublikowaniu, chyba że wyraźnie postanowimy inaczej. Dalsze korzystanie z Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian w niniejszych Regulaminie Użytkowania oznacza wyrażenie zgody na zmieniony Regulamin Użytkowania.

Regulamin Serwisu

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021

Niniejszy Regulamin Serwisu dotyczy subskrypcji "Wspieraj nas" ("Serwis") zakupionej na stronie dareit.io. Serwis jest udostępniany przez przez DareIT Sp. z o. o. ("Dare IT") z siedzibą przy ul. Tadeusza Szeligowskiego 8/88, 20-883 Lublin, Polska, i wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON: 0000836947, NIP: PL7123401154. Decydując się na korzystanie z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin i zgadza się na jego przestrzeganie.

Wspierający to osoba, która zakupiła Serwis. Serwis daje Wspierającym możliwość wspierania organizacji Dare IT i jej inicjatyw.

Jako Wspierający dołączasz do ekscytującego ruchu wspierającego Dare IT, a jednocześnie otrzymujesz specjalne korzyści, takie jak upominki (jeśli są oferowane), wyłączność, dostęp do i ciekawe wydarzenia z nami, twórcami Dare IT.

W zamian za to płacisz Dare IT miesięczną subskrypcję. Aby zostać Wspierającym, po prostu wybierz miesięczną kwotę, którą chcesz nas wesprzeć, dodaj swoje dane płatnicze, potwierdź subskrypcję i zacznij wspierać Dare IT!

Istnieją trzy rodzaje miesięcznych subskrypcji. Szczegóły dotyczące każdej subskrypcji można zobaczyć na naszej stronie internetowej (dareit.io/wspieraj-nas) po wybraniu subskrypcji. Na pokwitowaniu, które wysyłamy po każdej udanej płatności, znajduje się nazwa wybranego przez Wzpierającego abonamentu. Pełną listę elementów wchodzących w skład subskrypcji można znaleźć na naszej stronie internetowej (dareit.io/wspieraj-nas), wyszukując nazwę subskrypcji.

Możesz anulować lub zmienić swoje płatności za subskrypcję w dowolnym momencie. Zakończenie lub obniżenie poziomu wsparcia subskrypcji wejdzie w życie w następnym (nie bieżącym) terminie płatności. Zwiększenie płatności do wyższego poziomu również wejdzie w życie w kolejnym (nie bieżącym) terminie płatności.

Możesz anulować, obniżyć lub podwyższyć swoją subskrypcję kontaktując się z nami pod adresem subskrypcja@dareit.io.

Anulowanie wsparcia spowoduje utratę dostępu do korzyści dla Wspierających. Dotyczy to sytuacji, gdy anulujesz abonament, Twoja metoda płatności nie powiedzie się, Dare IT zablokuje Cię lub usuniemy konto Dare IT.

Wszystkie subskrypcje zawierają polski podatek VAT (23%). Dare IT odprowadza cały pobrany podatek do właściwego organu podatkowego.

Nasza polityka to brak zwrotów, choć dopuszczamy pewne wyjątki, w których zwroty są przyznawane według naszego wyłącznego uznania.

Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz to zrobić wysyłając do nas e-mail na adres: hello@dareit.io. Odpowiemy na Twoją skargę w ciągu 30 dni roboczych.

Możemy zmienić niniejsze Regulamin Serwisu w dowolnym momencie według własnego uznania, publikując takie zmienione Regulamin Serwisu na stronie dareit.io i informując Cię o zmianach na adres e-mail, który nam podałeś. Takie zmiany będą skuteczne i wiążące dla Użytkownika po ich opublikowaniu, chyba że wyraźnie postanowimy inaczej. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian w Regulamin Serwisu oznacza zgodę na zmienione Regulamin Serwisu.