Testowanie automatyczne – poznaj 5 najlepszych praktyk 

Aby proces testowania automatycznego był skuteczny, a jakość testowanego produktu jak najwyższa, warto wdrożyć pewne działania. Jakie? Sprawdź sam_a!


1. Planowanie i strategia

Przed rozpoczęciem testów należy określić ich cele, priorytety i zakres. Odpowiedz sobie na pytania: Jaki produkt będę testować? Dlaczego i po co będę to robić? Jakie kwestie będą najważniejsze w tym procesie? Jak bardzo szczegółowe mają być testy? Ważne jest również stworzenie szczegółowego harmonogramu testów oraz rozesłanie go do wszystkich osób zaangażowanych w projekt.

2. Wybór odpowiednich narzędzi

Nie ma rozwiązań uniwersalnych, dlatego dopasowuj narzędzia do każdego procesu testowania automatycznego tak, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom danego projektu. Pamiętaj, że dobre narzędzie powinny nie tylko umożliwiać łatwe tworzenie testów i uruchamianie, ale także zarządzanie wynikami i ich raportowanie

3. Utrzymanie spójności w konwencjach

Tworzenie testów automatycznych zgodnych z konwencjami oznacza stosowanie określonych zasad i standardów, takich jak nazewnictwo, struktura czy format testów. Dzięki temu wyniki testów są bardziej czytelne i zrozumiałe dla innych osób biorących udział w projekcie. Dodatkowo, zadbanie o spójność w konwencjach ułatwi Ci późniejszą modyfikację testów i zarządzanie nimi.

4. Ciągła integracja i wdrażanie 

CI/CD (Continuous Integration, Continuous Delivery) to akronim oznaczający ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie. Proces ten pomaga zautomatyzować budowanie, wdrażanie i testowanie aplikacji, dzięki czemu zmiany są szybciej wprowadzane i testowane, co przyspiesza czas wdrożenia i redukuje ryzyko błędów. Istotne jest, aby odpowiednio skonfigurować narzędzia CI/CD i tworzyć testy, które mogą być łatwo zintegrowane z tym procesem.

5. Utrzymanie testów i analiza ich wyników 

Zmiany w kodzie lub w środowisku mogą wpłynąć na wyniki testów, dlatego testy automatyczne wymagają ciągłego utrzymywania. Warto zadbać o to, by zawsze były aktualne i sprawdzały najważniejsze funkcjonalności systemu, a także na bieżąco analizować ich rezultaty. Aby zapewnić ciągłe ulepszanie procesu testowania, należy zrozumieć wyniki testów i wyciągać z nich właściwe wnioski.