5 rzeczy, które możesz zrobić w tym tygodniu, żeby zacząć wprowadzać praktyki D&I w Twojej organizacji

W Dare IT wierzymy, że różnorodność to kluczowy element, który przyczynia się do sukcesu organizacji. Różnorodne i inkluzywne zespoły mają różne umiejętności i doświadczenia, co pomaga im w analizowaniu problemów z wielu stron i znajdowaniu unikatowych oraz kreatywnych rozwiązań. To spojrzenie pozwala też na budowanie produktów cyfrowych oraz usług, które są lepiej dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników. 

Jak jednak budować zespoły, które właśnie w taki sposób pracują?

Na to pytanie próbowałyśmy odpowiedzieć w czasie spotkania 1 marca transmitowanego na żywo na naszym kanale Youtube. W wydarzeniu wzięli udział Susanna Romantsova, konsultantka ds. DEI oraz była liderka D&I w IKEA Polska, Maja Zabawska, Partnerka w Deloitte i doradczyni podatkowe, oraz Bartosz Rega, co-CEO w firmie Monterail. Dyskusja była moderowana przez Aleksandrę Bis, współzałożycielkę Dare IT.

Nagranie ze spotkania znajdziecie tutaj.

Zebrałyśmy 5 łatwych do wprowadzenia praktyk DEI, od których warto zacząć budowanie polityki różnorodności w twojej organizacji:

Przeprowadź audyt struktury organizacyjnej

Zanim zaczniesz wprowadzać jakiekolwiek praktyki związane z DEI, o których wiesz, że sprawdziły się w innej organizacji lub organizować wydarzenia uwrażliwiające na potrzeby grup marginalizowanych, pierwszym krokiem powinien być zawsze audyt struktury organizacyjnej firmy, w której pracujesz. Przeanalizuj, kto jeszcze jest w niej zatrudniony, według jakich tożsamości lub charakterystyk mogą być podzielone te osoby, oraz jakie mogą być ich prawdziwe potrzeby.

Kiedy pracowałam w IKEA Polska, kluczowym elementem, który pomógł mi w zmapowaniu sieci [pracowniczej] dla 6000 osób i określeniu potrzeb tych osób, było to, że mieliśmy sponsora i sponsor_kę w zarządzie. Te osoby działały jako ambasadorzy idei D&I na spotkaniach zarządu. - Susanna Romantsova

Ten rodzaj audytu wymaga zarówno podejścia ilościowego jak i jakościowego, z uwzględnieniem przeanalizowania danych o osobach zatrudnionych w twojej organizacji z zespołem HR, ale też przeprowadzenia pogłębionych wywiadów z tymi osobami, żeby ustalić, jak te osoby się czują oraz jakiego wsparcia oczekują od liderów_ek oraz innych osób z zespołach. Oba rodzaje badań pomogą ci w stworzeniu mapy twojej organizacji oraz zobaczeniu, jakie różne tożsamości przecinają się i gdzie może dochodzić do - systemowej i/lub nieuświadomionej - dyskryminacji. 

Zacznij słuchać

To wydaje się oczywiste i jest kluczową umiejętnością dla każdego_j lidera_ki: słuchanie tego, co inne osoby mówią o swoich potrzebach oraz doświadczeniach jest podstawą do wdrażania i sukcesu praktyk DEI w twojej organizacji. Pamiętaj, że różnorodność i inkluzywność to nie są abstrakcyjne pojęcia i wyrażają się - przede wszystkim - w niezakładaniu, że wiesz, co myślą inne osoby i jak chcą być traktowane na fundamentalnym, ludzkim poziomie.

Zadawaj pytania

To znowu może wydawać się zbyt proste, ale warto przypomnieć, że zadawanie pytań powinno wydarzać się na każdym poziomie twojej organizacji, ze szczególną rolą liderów_ek w upewnianiu się, że będzie się to działo codziennie. Jeśli twoja pozycja w danej organizacji na to pozwala, przeanalizuj - zanim zaczniesz wdrażać jakiekolwiek praktyki - czy na pewno pytasz osoby pracujące w twoich zespołach o to, jakie są ich oczekiwania, jak chcą, żeby się do nich zwracać zarówno, jeśli chodzi o zaimki jak i formy gramatyczne (w tym feminatywy).

Najważniejsza zasada tutaj to: nie zakładaj, że wiesz, co myślą i jak się czują inne osoby, zamiast tego zapytaj o ich doświadczenia.

Wspieraj wewnętrzne inicjatywy

W Deloitte jedną z pierwszych akcji związanych z D& był wewnętrzne call to action skierowane do pracowników_czek oraz zachęcenie ich do zaangażowania się w tworzące się wtedy grupy wsparcia oraz sieci pracownicze. To działanie szybko przekształciło w długotrwałe wsparcie ze strony zespołu liderskiego oraz możliwość poświęcenia czasu pracy na działania D&I oraz budżet, który może być wydany na takie inicjatywy.

Po przekroczeniu progu 100 osób w Monterail działanie odgórne zaczęły być mniej skuteczne, jeśli chodzi o propagowanie wewnętrznych wartości. Niezależnie od tego, gdzie jesteś w organizacji, możesz działać na rzecz różnorodności w ramach twojej organizacji lub nawet na poziomie twojego zespołu. - Bartosz Rega

Zanim zaczniesz odgórnie wprowadzać praktyki D&I, sprawdź, czy w organizacji są osoby lub grupy, które już chciałaby przyjąć na siebie rolę ambasadorską dla takich działań oraz prowadzić wewnętrzne inicjatywy. Może w twojej organizacji już są spotkania związane z szeroko rozumianą różnorodnością?

Pomagaj ludziom się uczyć i zdobywać nowe kompetencje

Podobnie jak to jest w przypadku innych zmian, DEI jako praktyka może potrzebować czasu, żeby być w pełni zaakceptowana i wdrożona w twojej organizacji - warto pamiętać, że różne osoby mogą potrzebować mniej lub więcej czasu, żeby uwrażliwić się na zagadnienia związane z D&I oraz dostosować się do nowych procesów i działań.

Kluczowa jest tutaj rola liderów_ek, osób, które mają w danej organizacji najwięcej do powiedzenia. To one powinny nadawać ton i działania powinny kaskadować się na różne poziomy w organizacji. Bez uczenia osób na tych poziomach, dlaczego D&I jest istotne, pomaganiu im w zdobywaniu kompetencji i uwrażliwiania, to nie będzie się dziać. - Maja Zabawska

5 zasad D&I

Dla podsumowania, tutaj jest lista 5 praktyk DEI, które możesz wprowadzić w swojej organizacji w ciągu następnych 7 dni:

  1. Przeprowadź audyt struktury organizacyjnej
  2. Zacznij słuchać
  3. Zadawaj pytania
  4. Wspieraj wewnętrzne inicjatywy
  5. Pomagaj ludziom się uczyć i zdobywać nowe kompetencje

W skrócie: zadawanie pytań, słuchanie o tym, co myślą, jak się czują i czego potrzebują inne osoby, a następnie odpowiadanie na te potrzeby przy jednoczesnym wspieraniu twoich zespołów oraz dawaniu im przestrzeni na rozwój we własnym tempie są kluczowe dla udanego wprowadzenia praktyk D&I w organizacji.

Różnorodność talentów pozwala na szersze spojrzenie na zadanie i umożliwia wypracowanie bardziej kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań.