Jak odnaleźć się w Agile?

Dla początkującej programistki zrozumienie, jak pracować w środowisku zwinnym może być trudne. 

W metodologiach zwinnych (Agile) priorytetem jest elastyczność i ciągła adaptacja, a nie ścisłe planowanie, które może być trudne do zrozumienia. Jednakże, rozumiejąc kilka kluczowych zasad, możesz nauczyć się prosperować w tego typu środowisku pracy.

Początki mogą być trudne, jednak w tym artykule podpowiem Ci, co możesz zrobić, aby się w tym odnaleźć. Gotowa? Zaczynajmy!

Zrozumieć Manifest Agile.

Manifest Agile jest zbiorem przewodnich wartości i zasad dotyczących zwinnego rozwoju. Priorytetowo traktuje osoby i interakcje, działające oprogramowanie, współpracę z klientami i reagowanie na zmiany w procesach i narzędziach. Dzięki zrozumieniu tych wartości lepiej zrozumiesz, jak działa praca w środowisku zwinnym i co jest charakterystyczne, istotne dla niej.

Link do manifestu - https://agilemanifesto.org/iso/pl/principles.html 

Naucz się ustalać priorytety.

Praca w środowisku zwinnym polega na reagowaniu na zmiany i dostosowywaniu się do nowych informacji. Oznacza to, że będziesz musiała szybko i skutecznie ustalać priorytety zadań i projektów. 

Naucz się ustalać priorytety swojej pracy na podstawie potrzeb zespołu i projektu oraz przygotuj się na dostosowanie priorytetów w trakcie, jeśli będzie taka potrzeba.

W metodologii Agile, priorytety ustala się za pomocą wspólnego procesu decyzyjnego pomiędzy zespołem a interesariuszami. 

Środkami do osiągnięcia tego celu mogą być np.:

  • Burza mózgów — metoda twórczego myślenia, w której uczestnicy zespołu wymieniają się pomysłami i rozwiązaniami bez oceny i krytyki. Celem jest wygenerowanie jak największej liczby pomysłów, niezależnie od ich realizowalności. Metoda ta znajduje zastosowania w pracy zespołów zwinnych przy wyznaczaniu priorytetów oraz rozwiązywaniu problemów.
  • punktacja MoSCoW — polega ona na oznaczeniu każdego zadania jednym z czterech możliwych priorytetów:

-Must have (M) - absolutnie konieczne do wykonania, aby osiągnąć cel.

-Should have (S) - ważne, ale nie konieczne.

-Could have (C) - nie jest konieczne, ale dodatkowo poprawi jakość projektu.

-Won't have this time (W) - nie będzie realizowane w tym okresie.

  • Narady — regularne spotkania, podczas których członkowie zespołu omawiają aktualne projekty i ustalają priorytety. Celem jest wymiana informacji i uzgodnienie dalszych działań. Narady są możliwie krótkie i skoncentrowane na konkretnych zadaniach i celach, a uczestnicy są zachęcani do udziału w dyskusji i wspólnego podejmowania decyzji

Bez względu na wybór środka, celem jest uzgodnienie najważniejszych zadań, które należy wykonać w danym okresie, aby osiągnąć cele biznesowe. Ważne jest, aby priorytety były regularnie aktualizowane na podstawie zmian w środowisku i potrzeb biznesowych.

Komunikuj się skutecznie.

Praca programistki w zespole Agile’owym opiera się na pracy zespołowej, współpracy oraz elastyczności. 

Aby odnieść sukces, musisz być w stanie skutecznie komunikować się z członkami zespołu i interesariuszami. 

Oznacza to umiejętność jasnego wyrażania swoich pomysłów i myśli, a także aktywnego słuchania innych. Ważne jest również, aby wszyscy byli informowani o postępach w projekcie i zachowywać przejrzystość w przypadku wszelkich problemów lub przeszkód.

Wykorzystaj elastyczność: Praca w zespole zwinnym wymaga od jego członków (oraz członkiń 🙂) elastyczności i wysokich zdolności adaptacyjnych. Bądź otwarta na nowe pomysły i podejścia oraz, bądź gotowa zmienić kierunek działań w razie potrzeby. 

Nie bój się podejmować ryzyka, eksperymentować i próbować nowych rzeczy. Rozwijanie się w zespole zwinnym polega na zdolności reagowania na zmiany i szybkiego dostosowywania się, dlatego elastyczność jest kluczowa.

Wniosek:

Programowanie zwinne może być wyzwaniem dla początkujących programistek, ale dzięki:

  • Zrozumieniu Manifestu Agile, 
  • Ustalaniu priorytetów w pracy nad projektem, 
  • Efektywnej komunikacji z zespołem i elastyczności, 

możesz nauczyć się prosperować w tego typu środowisku pracy. 

Pamiętaj, aby zachować otwarty umysł, być chętną do nauki i dostosowywania się oraz ściśle współpracować z członkami zespołu. Dzięki tym wskazówkom będziesz na dobrej drodze do odnalezienia siebie i zrozumienia organizacji pracy w metodykach zwinnych.

Psst — jeśli chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej, nie wahaj się dodać mnie na LinkedInie i napisać w dowolnej sprawie. Z przyjemnością Ci pomogę 🙂

O Autorze:

Krzysztof Smakowski, Scrum Master

Krzysiek jest doświadczonym project managerem z kilkuletnim doświadczeniem — zarówno w start-upowej firmie, jak i w dużej korporacji o globalnym zasięgu. Jego zainteresowania obejmują między innymi wędrówki górskie oraz czytanie książek z obszaru psychologii behawioralnej. Dzięki swojemu doświadczeniu i zainteresowaniom autor jest przekonany o znaczeniu zwinności w zarządzaniu projektami, a metoda SCRUM jest jego (zdaniem) jednym z najlepszych narzędzi do osiągania tego celu. W swojej pracy jako PM Krzysiek skupia się na dostarczaniu jak największej wartości biznesowej dla klientów, jednocześnie dbając o efektywność i efektywność zespołu projektowego.