Najważniejsze jest zaangażowanie. Rola Programu Mentoringowego w strategii Demant i Snowflake.

Demant po raz kolejny wspiera Program Mentoringowy Dare IT. Co stoi za tą decyzją? Jakie są Wasze oczekiwania wobec udziału w Programie?

Dołączyliśmy do DARE IT już ponad 4 lata temu, w 2019 roku, a zaczęło się od oddolnej inicjatywy. Nasze pracownice same z potrzeby serca zaczęły wspierać to, co robi zespół założycielek Dare IT i zostały mentorkami. Podzieliły się z nami tym, co robią, jaka jest misja programu i zapytały, czy jako firma moglibyśmy wesprzeć tą inicjatywę. Mieliśmy dużą gotowość do wspierania naszych pracowników w różnych działaniach, poza tym idea bardzo nam się spodobała. Tak  staliśmy się partnerem programu i od tamtej pory coraz bardziej rozwijamy tę współpracę, bo widzimy realny wpływ na życie zawodowe mentees. Mamy poczucie że świat IT dzięki temu też się zmienia, już nie jest taki hermetyczny i niedostępny dla kobiet. Uczestniczki programu dołączają do nas także jako fantastyczne stażystki, które z czasem stają się naszymi pracowniczkami. 

Doświadczenia w pracy ze stażystkami, które dołączyły z programu mentoringowego Dare IT znacznie przerosły nasze oczekiwania. Poziom przygotowania mentees jest nieprzeciętny, ponieważ są mocno formowane technicznie i projektowo przez wspaniałe ekspertki branżowe, które - same będąc osadzone w biznesie - konfrontują mentees z realiami, potrzebami i oczekiwaniami firm. Co więcej, mając doświadczenie w innych branżach czy zawodach, kobiety przebranżawiające się mają dużo zrozumienia dla faktu że muszą stworzyć swoją unikalną ofertę dla pracodawcy. Są więc świetnie przygotowane do rozmów, mają dopracowane w najmniejszym szczególe portfolio i CV, wiedzą czego szukają i co mogą zaoferować. A ponieważ są zdeterminowane do zmiany, to kiedy wkraczają na nasz pokład bardzo szybko nabywają nowe umiejętności, realizują konkretne zadania projektowe i zaskakują nas swoim zaangażowaniem, podejściem do pracy i etyką zawodową. 

Łącznie program wspiera 10 ekspertek i ekspertów z Waszej firmy. W jaki sposób ich zaangażowanie, nowe umiejętności wpływają na działania firmy?

Nasze mentorki są niezwykle zaangażowane, a to zaangażowanie działa jak magnes i nakręca innych w firmie, przez co oddolna inicjatywa przerodziła się w działalność integralną z naszą strategią HR’ową. Planujemy nasze budżety również pod kątem możliwości oferowania płatnych staży dedykowanych mentees z programu mentoringowego. Rozmowy o programie, partnerstwie i stażach są dla nas częstym punktem w rozmowach z naszym biznesem, więc śmiało można powiedzieć że program mentoringowy i staże z nim związane są dla nas już działaniem strategicznym, jeśli chodzi o HR. 

Demant ma w swojej globalnej strategii działania z obszaru Diversity, Equity & Inclusion, w tym zwiększenie udziału kobiet na najwyższych stanowiskach zarządczych. Wzmacnianie kultury włączającej (Inclusion) jest priorytetem w obszarze przywództwa do 2025 roku. Czym jest dla Was tworzenie kultury włączającej i jak i dlaczego je wspieracie?

Dostrzegliśmy wartość wspierania kobiet chcących się przebranżowić i wejść do świata IT, nie dlatego że było to modne, ale dlatego że uwierzyły w to nasze pracownice i zainspirowały nas do takiego działania. Poczuliśmy jako ludzie, że to właściwe, by pomóc kobietom wejść do branży, do której zwyczajowo częściej wchodzili mężczyźni niż kobiety. Słuchaliśmy też uważnie tego, co mówią kobiety dla nas pracujące, z czym się mierzą, czego potrzebują i jakie doświadczenia budowały ich osobiste ścieżki zawodowe. Jesteśmy też dumni z tego, że w ciągu ostatnich lat stale zwiększał się procent kobiet pracujących w naszej firmie. W tej chwili kobiety stanowią 30% całości pracowników zatrudnionych w naszej warszawskiej Spółce i jest to bardzo dobry wynik na tle innych firm z branży IT.

Ponieważ empatia jest w naszej firmie ważnym aspektem tego, jak funkcjonujemy, budujemy też nasze strategiczne działania w oparciu o nią. Tak właśnie działa u nas kultura włączania – dzięki i poprzez empatię. Działania nakierowane na reskilling i pomoc osobom przebranżawiającym się to jedno z działań jakie prowadzimy w ramach kultury włączającej. Aspirujemy do tego, by więcej kobiet obejmowało role liderskie i cieszymy się za każdym razem, kiedy w procesie rekrutacyjnym na takie stanowisko pojawia się kobieta. To nie znaczy, że kobiety mają z definicji dodatkowe punkty - oceniamy kandydatów i kandydatki tym samym kluczem kompetencji, potencjału i wartości. Niemniej jesteśmy gotowi odpowiadać na ich potrzeby i wspierać by odniosły sukcesy. 

Firmy szukają dziś nie tylko kompetentnych ale przede wszystkim zaangażowanych pracowników. To zaangażowanie jest siłą napędową rozwoju firm, ich innowacyjności i konkurencyjności. Ludzie zaangażowani wychodzą z inicjatywami, kreatywnie podchodzą do innowacji, zmieniają i ulepszają procesy, produkty, dbają o firmę. Mając doświadczenie w pracy z naszymi stażystkami, które przyjęliśmy po programie mentoringowym Dare IT, zaobserwowaliśmy w gronie managerów, że są one wybitnie zaangażowane zarówno w swoją pracę, w pracę zespołu jak i w działania w ramach organizacji. Szybko nabywają nowe kompetencje, ciężko pracują, by zdobywać wiedzę i uczyć się również na błędach. Podziwialiśmy ich wysiłki, zaangażowanie i rezultaty prac. Z czasem, kiedy tylko dysponowaliśmy wolnymi wakatami, zaczęliśmy oferować im możliwość przejścia na etat. I widzieliśmy jak pozytywnie je to wzmacniało, jak były wdzięczne, że dostały szansę i mogły udowodnić, jak wiele potrafią. Zaangażowanie jest czymś niepodrabialnym, autentycznym. Z całą pewnością kontynuujemy wspieranie kobiet również dlatego, że jako organizacja czerpiemy benefity z tego zaangażowania. Tak się rozwijamy i tak właśnie robimy coraz lepszy software dla użytkowników aparatów słuchowych i protetyków słuchu. 

Program mentoringowy Dare IT wspiera kobiety w znalezieniu pracy (juniorów). Jak ważną częścią strategii rekrutacyjnej jest zatrudnianie juniorów i kształcenie nowych talentów?  

Staje się to od dłuższego już czasu coraz ważniejszym elementem długofalowej polityki zatrudnienia. Dobrze skomponowane zespoły różnią się poziomem kompetencji, dlatego staramy się mieć dobry mix seniorów, regularów i juniorów. Inne podejście mamy do stażystek i stażystów – traktujemy ich jako swoistą „akademię” talentów, przyszłe źródło kandydatów i kandydatek na juniorów. Zapewniamy swojej firmie talenty, ale też mamy poczucie że oddajemy do społeczności IT kompetencje; nie tylko czerpiemy, ale też i zasilamy rynek. Czas stażu, jaki wstępnie zakładamy, to 12 miesięcy, ale to może być i dłużej. W tym czasie manager intensywnie opiekuje się rozwojem stażysty lub stażystki, bo na szczęście coraz więcej kobiet jest na stażach, a w zasadzie w ostatnim roku to kobiety zdominowały nasz program. Ważne jest to, że staż opiera się na pracy bezpośrednio w projekcie, więc doświadczenie zdobywane jest metodą hands-on pod okiem zespołu i doświadczonych kolegów, którzy wspierają, dają feedback, podpowiadają rozwiązania, zachęcają do szukania i eksperymentowania, a także pomagają przezwyciężyć trudności. Założeniem stażu jest przygotowanie osoby do zdobycia doświadczenia w projekcie, przełożenia wiedzy merytorycznej na praktykę, dokształcanie się w trakcie pracy, zrozumienie metodyki pracy, cyklu wytwarzania naszego produktu, jego specyfiki, regulacji i wymogów, a także biznesu, w którym jesteśmy osadzeni. To także czas wzajemnego testowania się – czy dobrze nam się pracuje, czy spełniamy swoje oczekiwania, czy w relacji zawodowej jako partnerzy pracodawca-pracownik chcemy dalej być.
Stażystki i stażyści doceniają wsparcie i możliwości rozwoju, jakie u nas dostają i niemalże wszyscy z nami zostają na dłużej. Przy okazji nowych rekrutacji, kiedy zwalnia nam się stanowisko, w pierwszej kolejności szukamy kandydatów i kandydatek wewnętrznych, a jeśli tylko układ kompetencji w zespole na to pozwala, przekształcamy stanowisko na juniorskie i rekrutujemy wśród naszych stażystów lub stażystek. Zapewniamy sobie jako organizacji tym samym rozwój talentów wewnątrz organizacji, zamiast szukać ich na zewnątrz. Historycznie obszar testerski był swoistą „kuźnią młodych talentów”, a obecnie staramy się tę praktykę aplikować na inne obszary. 

Zatrudnianie stażystów lub stażystek ma dodatkowy pozytywny aspekt, a mianowicie pozwala zadbać również o seniorów w zespołach. Osoby, które już są ekspertami czy ekspertkami, potrzebują nowych wyzwań, więc chętnie biorą pod swoje skrzydła stażystów, by wspierać ich i wdrażać. Dodatkowo mogą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie na polu mentorskim, a to zupełnie coś innego niż praca na co dzień. Poprzez mentorowanie nabywają nowe kompetencje, ale też czują ogromną satysfakcję. Wzmacnia to poczucie samorealizacji zawodowej i więzi interpersonalnych w zespole. 

Zamierzamy zatem kontynuować naszą działalność i praktyki w zakresie oferowania programów stażowych oraz rozwijania nowych talentów. Zdecydowanie Dare IT jest naszym preferowanym źródłem wspaniałych kandydatek i stażystek, więc z pewnością będziemy obecni w programie mentoringowym. 

Agata Kowalska, Senior HR Business Partner, Demant

Snowflake po raz pierwszy jest Partnerem Programu Mentoringowego Dare IT. Co stoi za tą decyzją? Jakie są Wasze oczekiwania wobec udziału w Programie?

To prawda, Snowflake faktycznie został Partnerem Programu po raz pierwszy, jednak w poprzednim roku, Snowflake został partnerem DareIT i przygotował dwa webinary o technologii chmurowej a jeszcze wcześniej wspieraliśmy DareIT jeszcze pod logiem firmy Polidea – która od 2021 roku stała się częścią Snowflake. 

Dołączając do programu, naszą główną intencją było przede wszystkim wsparcie kobiet w świecie IT. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno jest zacząć karierę w tym obszarze i chcemy wesprzeć mentee jak tylko możemy. Z czasem jednak zrozumieliśmy że nasze oczekiwania są znacznie szersze – uczymy się od uczestniczek projektu tego, z jakimi problemami się mierzą i jakiego wsparcia realnie potrzebują - są to m.in. prośby o rekomendacje kursów branżowych i językowych czy pomoc w przygotowaniu dobrego CV. Uczestnictwo w Dare IT pomaga nam stać się miejscem jeszcze bardziej otwartym i wspierającym dla naszych pracowników i pracowniczek. Jest to dla nas okazja do wyjścia ze swojej “bańki branżowej”, posłuchania o innych doświadczeniach, systemach i kulturze pracy w innych firmach. 

 

Program wspiera 5 ekspertek z Waszej firmy. W jaki sposób ich zaangażowanie, nowe umiejętności wpływają na działania firmy?

Nasze ekspertki już kolejny rok z rzędu wspierają adeptki różnych dziedzin branży IT. Nasze dziewczyny mentorują, ale jednocześnie uczą się tego, jak efektywnie doradzać i stawać się coraz lepszymi przewodniczkami. Swoje umiejętności przekładają potem na codzienną współpracę z zespołem, stając się lepszymi liderkami i otwartymi, empatycznymi koleżankami. Dodatkowo stają się kopalnią wiedzy na temat tego, jak wielki potencjał drzemie w kobiecych talentach. To motywuje firmę do otwierania pozycji stażowych i ról na poziomie juniorskim.

Czym jest dla Was tworzenie kultury włączającej?

Kultura inkluzyjności jest częścią Snowflake’owego DNA. Jedną z naszych wartości jest Embrace Each Other's Differences. Nie ma dwóch takich samych osób, a każdy i każda z nas wnosi do firmy inną, nieocenioną wartość. To dla nas bardzo ważne, aby każda osoba – bez względu na płeć, rasę, orientację czy wyznanie - czuła, że jest ważną częścią firmowej społeczności.

Jak i dlaczego je wspieracie?

W Snowflake istnieje wiele inicjatyw wspierających Diversity, Equity & Inclusion. Dbamy o nasz prężnie działający program relokacyjny – chcemy, aby w Snowflake pracowali najlepsi specjaliści z całego świata. Dodatkowo oferujemy wciąż niestandardowe na polskim rynku benefity dla rodzin, w tym młodych rodziców. Jest to wsparcie finansowe w procedurach leczenia niepłodności; dodatkowy, płatny urlop macierzyński/tacierzyński, czy też możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin – aby móc łatwiej godzić życie rodzinne z zawodowym. 

Program mentoringowy Dare IT wspiera kobiety w znalezieniu pracy (juniorów). Jak ważną częścią strategii rekrutacyjnej jest zatrudnianie juniorów i kształcenie nowych talentów?

Wsparcie kobiet w ich początkach kariery w branży IT jest jedną z najbardziej istotnych części strategii rekrutacyjnej w Snowflake. Wierzymy w to, że najważniejsza jest chęć, potencjał i gotowość do nauki. Reszty potrzebnych umiejętności jesteśmy gotowi nasze juniorki nauczyć, dzięki programom mentorskim, które prowadzone są przez najbardziej doświadczonych członków i członkinie poszczególnych zespołów. To właśnie młode talenty wnoszą do firmy nową perspektywę, świeże pomysły i innowacyjne rozwiązania. Dlatego też udział w takich programach jak DareIT i idące za tym zatrudnienia są kluczowym elementem rekrutacji.


Aleksandra Furtak - rekruterka IT w Snowflake, lawirująca pomiędzy najlepszymi talentami w branży a zespołami technologicznymi, które tych talentów poszukują. Na co dzień partneruje menadżerom i menadżerkom zatrudniającym w przeprowadzaniu efektywnych procesów rekrutacyjnych.